گواهی بازرسی کالا در مبدا ( Certificate of origin inspection ) (COI)

در این نوع بازرسی باید قبل از حمل جهت مطابقت کالا توسط یکی از شرکت های بازرسی که مورد تائید سازمان استاندارد باشد به بازرسی به عمل آید دامنه فعالیت شرکت بازرسی دارای اهمیت می باشد که پس از بازدید نسبت به صدور گواهی جهت ترخیص کالا اقدام می گردد. این گواهی ها توسط شرکت های بازرسی ارائه می گردند.
COI مخفف CERTIFICATE OF INSPECTION می باشد. توضیح آن که در تجارت بین المللی مؤسساتی وجود دارند به نام ” شرکت های بازرسی قبل از حمل ” یا ” PSI ” برخی از این شرکت ها از قبیل شرکت بازرسی مهندسی بین المللی طرح توسعه میلاد همان (d.m.d )معروف می باشند که برای کالا های مورد مبادله در تجارت بین الملل از نظر کمیت (مقدار)، کیفیت و بعضاً ارزش کالا گواهی صادر می کند.

مثال:
برای مثال شما از یک فروشنده خارجی آهن به وزن ۵۰۰ تن با مشخصات خاصی خریداری نموده اید. برای این که بعداً با مشکل کمبود مقدار و یا کاهش کیفیت مواجه نشوید، از یکی از شرکت های بازرسی قبل از حمل (لیست این شرکت ها که در کشور ما عتبار دارند از طرف سازمان ملی استاندارد اعلام گردید.) تقاضا می کنید که به هنگام بارگیری کالا به مقصد ایران از کالا بازرسی و نسبت به وزن و یا کیفیت ، … کالا اعلام نظر (تأیید تعداد و مشخصات با میزان سفارش شده) و گواهی لازم صادر نماید.
این گواهی بعضاً مورد قبول سازمان ملی استاندارد است و اگر کالایی مشمول استاندارد است ، این گواهی (COI) حسب اعلام سازمان ملی استاندارد، می تواند مورد قبول قرار گیرد.
نکته :
نکته : در صورت حساس بودن نوع بسته بندی کالا ، مشخصات شفاف و دقيق بسته بندی مورد قبول فروشنده بايد در مدارك خريد ذكر گردد. در غير اين صورت استانداردها و عرف جاری سازنده يا فروشنده ملاك انجام بازرسی کالا در مبدا خواهد بود.

در امر صادرات کالا و واردات کالا و ترخیص کالا وجود شرکتهای بازرسی کالا در مبدا در سطح تجارت بین المللی ضرورت می یابد. در ایران شرکتهای متنوع بازرسی کالا وجود دارد که شرکت بازرسی طرح توسعه میلاد d.m.d بعنوان خبره ترین و قدیمی ترین در امر بازرسی کالا در مبدا را انجام می دهند.

در میان کالاهای وارداتی کالاهایی وجود دارند که دارای استاندارهای اجباری هستند که طبق تعرفه کالا و نظر سازمان استاندارد جهت ترخیص کالا ی وارداتی شرایط بازرسی آنها اجباری است و خریدار وظیفه دارد شرکت بازرسی کننده کالا را معرفی کند و هزینه بازرسی را به عهده گیرد، این بازرسی شامل کلیه عملیاتی است که شرکت بازرسی کننده کالا برای تعیین کیفیت و کمیت کالا انجام می دهد.
شرکت بازرسی کننده کالا باید صلاحیت فنی و علمی را داشته باشند و علاوه بر آن نیز باید رازدار و امانتدار باشند و از بازرسی کالا گزارش دقیق فنی ارائه بدهند، نیروی انسانی ماهر جهت بازرسی کالا در مبدا داشته باشد.
چگونگی زمان و مکان بازرسی کالا در اعتبارات اسنادی باید به طور شفاف و دقیق ذکر شده باشد، در صورت نبودن این الزامات کالا نمی تواند از گمرک ترخیص گردد.
كليه مشخصاتی كه برای بررسی از لحاظ كميت و كيفيت و بسته بندی و … مورد نظر می باشد محدود به مواردی است كه در سفارش بازرسی کالا در مبدا آمده است و هر گونه تغييرات توسط شرکت های ترخیص کالا باید در اسرع وقت به اطلاع شركت بازرسی کالا برسد.